หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านวังไทร ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ 213/13 ม.1 ตำบลกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 เบอร์โทร. 077-379-082 www.kanchanaditpho.com  
 
 
 
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบการบริหาร
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม MOPH
ติดต่อเรา
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบ
 
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม สสอ./รพ.สต.ในเครือ
ประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
ประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมคนรักสุขภาพ...
อ่านรายละเอียด
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกาญจนดิษฐ์
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
เมนูย่อย
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.2562
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ITA 2564
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
แผนปฏิ่บัติงาน
 
 
     ข่าวสารในเครือ               สสอ.กาญจนดิษฐ์
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 5123)
รายงานการประชุม คบสอ.กาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 4831)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
 
ดูทั้งหมด
 
 

 

 

      หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.กาญจนดิษฐ์
 
ดูทั้งหมด
 
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในเครือข่าย
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.บ้านปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.บ้านหัวหมากล่าง
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.คลองสระ
  ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลกะแดะ
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
213/13 ม.1 ตำบลกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-379-082 โทรสาร : 077-379-082
E-mail Address : ssokanchanadit@gmail.com
Copyright © 2016. www.kanchanaditpho.com. All rights reserved. Powered by stsbbs